SEDMI OKVIRNI PROGRAM FP7
Sedmi okvirni program FP7 (FP – Framework Programme) je glavni instrument Europske unije za financiranje znanstvenih istraživanja i razvoja.

Programi pomažu pri organizaciji suradnje između sveučilišta, istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja poduzeća), te pružaju financijsku podršku za njihove zajedničke projekte. Prvi ciklus okvirnih programa počeo je 1984. godine. Za razliku od prethodnih okvirnih programa, koji su trajali od tri do pet godina, sedmi okvirni program traje sedam godina, od 01. siječnja 2007. do kraja 2013. godine. FP7 je dizajniran tako da poboljša uspješnost u odnosu na prethodne programe, koji su imali za cilj formiranje Europskog istraživačkog područja (European Research Area - ERA) i razvijanje ekonomije Europe zasnovane na znanju.

Ukupni proračun iznosi 50,5 milijardi eura za sedmogodišnji program FP7 te dodatnih 2,7 milijardi eura za petogodišnji Euroatom program za nuklearna istraživanja.

 

Koje su razlike između FP7 i njegovih prethodnika?

Iako se gradi na dostignućima svojih prethodnika, Sedmi okvirni program nije samo "još jedan Okvirni program". U svom sadržaju, organizaciji, načinima implementacije i sredstvima upravljanja, FP7 je oblikovan kao najvažniji doprinos ponovnom oživljavanju Lisabonske strategije.
Novi elementi u FP7 uključuju:
 • Naglasak na istraživačke teme više nego na "instrumente".
 • Značajno pojednostavljenje operacija.
 • Fokus na razvoj istraživanja koja odgovaraju potrebama europske industrije, kroz rad Tehnoloških platformi i novih Zajedničkih tehnoloških inicijativa.
 • Uspostavljanje Europskog istraživačkog vijeća, koje će financirati najbolje od europske znanosti.
 • Integracija međunarodne suradnje u sva četiri programa.
 • Razvoj regija znanja.
 • Sudjelovanje u financijskom riziku kao sredstvo koje cilja uključivanju privatnih investicija u istraživanje.

Vijeće Europske unije naglasilo je ključnu važnost znanja i inovacije, i time središnju ulogu istraživanja, te je postavilo novi strateški cilj za slijedeće desetljeće:

Postati najkonkurentnije i najdinamičnije gospodarstvo na svijetu - temeljeno na znanju, sposobno održati gospodarski rast i postići potpuno zapošljavanje uz veći broj zaposlenja i bolja radna mjesta te veću društvenu koheziju. 

Za postizanje tog cilja određena je nova strategija:
 • Priprema tranzicije u gospodarstvo i društvo temeljeno na znanju kroz bolje javne politike za informacijsko društvo te istraživanje i razvoj, kao i ubrzanjem strukturnih reformi za konkurentnost i inovaciju, te dovršenjem unutrašnjeg tržišta;
 • Modernizacija europskog socijalnog modela, investiranjem u ljude i borbom protiv društvenog isključivanja;
 • Održavanje zdrave gospodarske perspektive i povoljnog razvoja kroz odgovarajuću makro-ekonomsku politiku.
Trokut znanje - obrazovanje - istraživanje i inovacija, predstavlja glavni alat za dostizanje postavljenih ciljeva, a znanje i nematerijalne robe imaju središnju ulogu u stvaranju gospodarskog, društvenog i kulturnog bogatstva. (preneseno sa http://www.idealist-extend.hr)

 

Republika Hrvatska i FP7

Od 1. siječnja 2006. godine Republika Hrvatska je kao zemlja kandidatkinja za EU postala sudionikom tadašnjeg FP6 programa i to u punom opsegu sa svim pravima i mogućnostima kao i sve ostale punopravne članice EU, pridružene države i ostale zemlje kandidatkinje. Može se reći da je tim činom Republika Hrvatska u području znanstvenih istraživanja već tada postala punopravnom članicom EU. Tu činjenicu ravnopravnog sudjelovanja Republika Hrvatska mora iskoristiti te ostvariti što veće sudjelovanje u programima FP7.

Kroz sudjelovanje u FP7 Republika Hrvatska bi trebala ostvarivati slične ciljeve u svojim regionalnim okvirima kakve EU ima za svoja istraživanja, a to su:

 • poticati istraživanja za potrebe gospodarstva Hrvatske,
 • podržati konkurentnost gospodarstva Hrvatske,
 • omogućiti da gospodarstvo Hrvatske postane regionalni predvodnik u pojedinim sektorima te podržati znanstvenu i gospodarsku izvrsnost Hrvatske.

Projekti kroz FP7 programe su projekti koji u većini imaju ishode tehnologijskoga razvoja, inovacija ili drugih originalnih primjenjivih rezultata. Mnogi od njih su patentabilni ili s drugim oblicima zaštite intelektualnog vlasništva visoke vrijednosti, što daje dodatnu vrijednost za gospodarstvo i cijelo društvo, a posebnu dobit svim institucijama i pojedincima (pa i državama) koji su stvarali takve vrijednosti. 

Za Hrvatsku je sudjelovanje u takvim programima višestruko vrijedno jer oni pružaju mogućnost za:
 • izravnu financijsku potporu znanstvenoj i gospodarskoj zajednici za inovativna znanstvena istraživanja;
 • aktivno sudjelovanje u stvaranju rezultata visoke vrijednosti i koristi cjelokupnom društvu pa time dodatnu potencijalnu financijsku i drugu dobit od intelektualnoga vlasništva;
 • poticaj razvoju znanstvenih institucija na osnovi kvalitete i svrsishodnosti znanstvenih ishoda;
 • poticaj razvoju sustava upravljanja i osiguranja kvalitete znanstvenih istraživanja, korištenja istraživačke opreme, raspoloživoga prostora, jasnom i istaknutom položaju mladih znanstvenika, razvoju kvalitetne administracije, i svih drugih resursa te njihove odgovorne veze s mjerljivim ishodima.

 

Specifični programi

Sedmi okvirni program podijeljen je u 4 specifična programa:

 1. Suradnja - podrška transnacionalnim skupnim istraživanjima s ciljem jačanja konkurentnosti europske industrije.
 2. Ideje - podrška "rubnim" istraživanjima kroz financiranje istraživačkih projekata koji se provode na svim područjima znanosti, od strane individualnih timova.
 3. Ljudi - podrška edukaciji, mobilnosti i razvoju kurikuluma istraživača.
 4. Kapaciteti - podrška poboljšanju i optimalnoj uporabi istraživačkih i inovacijskih kapaciteta širom Europe.

 

Svaki od specifičnih programa ima:

 • posebne ciljeve i podprograme
 • radne programe koji definiraju pravila sudjelovanja (work programmes)
 • financijske iznose u okviru ukupnih sredstava za FP7
 • pozive na natječaj (calls for proposals)
 • komisije za evaluaciju pristiglih prijedloga
 • Programske odbore koji prate odvijanje programa (Programme Committees)
 • Nacionalne kontakt osobe (National Contact Points) koje pružaju savjetodavnu i administrativnu podršku istraživačima koji se prijavljuju na natječaj.

 

Brošure: Kako se snaći u FP7 programu

               FP7 - Tomorrow's answers start today

               FP7 leaflet - taking European Research to the forefront.

              

Više informacija na: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html.


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,