PRIJAVA PROJEKTA

FAZE SUDJELOVANJA U PROJEKTIMA

 1. Ideja!
 2. Formiranje konzorcija (organizacija koja vodi projekt i pregovara s Europskom komisijom) - traženje partnera
 3. Izrađuje se prijedlog projekta (proposal) prema točno određenim pravilima, ovisno o specifičnom programu, odnosno, njegovom potprogramu unutar kojeg se aplicira.
 4. Projekt se prijavljuje na odgovarajući otvoreni natječaj (call for proposals) koji raspisuje Europska komisija i to isključivo elektroničkim putem (preko EPSS sustava)
 5. Partner iz RH izvještava MZOŠ da je Europskoj komisiji podnesen prijedlog projekta
 6. Kad se natječaj zatvori projekt prolazi kroz evaluaciju
 7. Sklapanje konzorcijskog ugovora (ugovor sklapaju svi partneri u projektu)
 8. Pregovaranje o ugovoru s Europskom komisijom
 9. Sklapanje ugovora s Europskom komisijom (ugovor sklapa koordinator projekta)
 10. PROVOĐENJE PROJEKTA
 11. Podnošenje izvješća svih partnera koordinatoru koji onda šalje izvješće Europskoj komisiji

Opći savjeti

Pažljiva i na vrijeme planirana priprema ne mora jamčiti uspjeh vašeg prijedloga, ali može uštedjeti vrijeme i energiju potrebnu za „hvatanje“ rokova. Pripremu možete raditi u 3 koraka: 

1) proučite referentne informacije http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html kako biste razumjeli ciljeve Okvirnog programa i mogli procijeniti da li ste u mogućnosti doprinijeti ostvarenju tih ciljeva; 

2) proučite odgovarajući Radni program (Work Programme) (i „Call for proposal“ ako je objavljen) kako biste mogli ocijeniti da li je vaše područje rada/interesa prihvatljivo unutar Okvirnog programa, da upoznate tematska područja i evaluacijske kriterije koji će biti korišteni, i temeljem tih informacija odabrati vrstu projekta koji ćete predlagati;

3) formirajte partnerski odnos s komplementarnim institucijama, skicirajte nacrt svog projektnog prijedloga uključujući osnovna načela ugovornih odnosa, upravljanja projektom i pitanja intelektualnog vlasništva.

Sve ove aktivnosti možete u velikoj mjeri odraditi i prije nego poziv za prijavu projekta bude službeno objavljen. U tom slučaju, poziv za prijavu i rok za predaju prijedloga biti će samo „okidač“ za finalizaciju detalja i slanje prijedloga. 

Vidi: http://arka.foi.hr/moodle/mod/book/view.php?id=271.

 

Tko može sudjelovati?

1) pravni subjekti - sudionici Okvirnog programa mogu biti pravni subjekti kao što su:

- istraživački instituti i centri;

- fakulteti i druge ustanove visokog obrazovanja;

- javna i privatna poduzeća;

- udruge i

2) fizičke osobe (pojedinci) - za specifični program Ljudi (People).
 
Sudionici u sedmom okvirnom programu mogu dolaziti iz bilo koje zemlje, međutim, postoje različite kategorije zemalja koje mogu imati različite uvjete za pristup određenim specifičnim programima unutar sedmog okvirnog programa:
 • zemlje članice Europske unije (27);
 • pridružene zemlje – sa sporazumima o suradnji unutar znanosti i tehnologije koji uključuju financijski doprinos proračunu okvirnog programa - Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska, Izrael, Turska, Hrvatska, Srbija, Makedonija
 • international cooperation partner countries (ICPC) - neke afričke, azijske, južnoameričke zemlje, zemlje zapadnog Balkana…
 • treće zemlje – sve ostale zemlje; sudjelovanje organizacija ili pojedinaca iz tih zemalja treba procjenjivati prema njihovom doprinosu ciljevima sedmog okvirnog programa - npr. Japan, SAD...

Vrste projekata - sheme financiranja 

Da bi sudjelovali u Okvirnom programu, istraživači i ostali potencijalni predlagatelji projekata moraju prije svega usvojiti sheme financiranja, kategorije projekata i aktivnosti koje se u ovom programu provode. Sheme financiranja ne možete slobodno izabrati jer su unaprijed definirane za svaki poziv. Da biste mogli prepoznati koji bi projekti bili najprikladniji za vašu ideju, potrebno je razumjeti osnovne karakteristike i koncepciju svih raspoloživih projekata.

Više informacija: http://projects.unizg.hr/fp7/vrste_projekata

 

Znanstvena istraživanja u Okvirnim Programima odvijaju se unutar projekata strukturiranih na principu suradnje između više partnera koji međusobno dijele zadatke i odgovornosti - to znači da je pronalaženje pravih partnera i formiranje kolaboracije odnosno konzorcija jedno od ključnih zadataka u pripremnoj fazi. Konzorcij treba biti sastavljen od minimalno 3 neovisna partnera iz tri različite zemlje članice ili pridružene zemlje.

Partneri trebaju biti komplementarni jedni prema drugima, ali isto tako moraju imati zajednički interes u rješavanju problematike u okviru znanstvenog istraživanja. Nadalje, konzorcij mora uspostaviti managersku strukturu i procedure ovisno o složenosti projekta. To je jedan od važnijih kriterija u evaluaciji prijedloga. Prema pravilima sedmog okvirnog programa svi članovi konzorcija sklapaju ugovor sa Europskom komisijom. Prije potpisivanja tog ugovora, svi članovi konzorcija sklapaju Konzorcijski ugovor.

 

Najbolje je kada se partneri međusobno dobro poznaju i već su radili zajedno na projektima. Ipak to nije uvijek moguće postići, posebno kad projektne aktivnosti zahtijevaju posebne vještine i ekspertizu.

Postoji nekoliko mogućnosti za pronalaženje partnera:

- objavite svoj „profile“ na „CORDIS Partner Service“ stranicama u kojem ćete predstaviti sebe i oglasiti da tražite partnere;

- pretražite bazu postojećih „profiles“ da provjerite da li netko traži partnera sa vašim kompetencijama, ili je spreman pridružiti se vašem projektu;

- pretražite bazu postojećih projekata iz koje se može saznati tko su već iskusni „igrači“;

- mogući izvor informacija o partnerima su i Nacionalne kontakt točke (MZOŠ) ovisno o temi vašeg projekta;

- tematski info-dani u Bruxellesu.

Više informacija: http://projects.unizg.hr/fp7/trazenje_partnera.

 

Prijedlog projekta

 
Konkretni planovi za implementaciju specifičnih programa (Suradnja, Ideje, Ljudi, Kapaciteti) najavljeni su  od strane Europske komisije u godišnjim radnim programima (Work Programmes). U radnim programima specificirani su konkretni znanstveno-tehnički i društveno-ekonomski ciljevi svakog tematskog prioriteta. Pružaju široku pozadinu tematske aktivnosti i detaljan tehnički sadržaj iste. Osim miljokaza planiranih poziva za podnošenje projektnih prijedloga (Calls for Proposals), u programima su naznačene vrste projekata specifične za svaki pojedini poziv, zajedno sa kriterijima prema kojima će se prijedlozi evaluirati. Razumijevanje ciljeva radnih programa ključno je za pripremu dobrog prijedloga projekta.

Potrebno je točno se držati zadanih tematskih uvjeta kako bi se ostvarili zadani ciljevi (objectives) i postigli očekivani rezultati (expected impacts). Pronađite temu za koju mislite da odgovara vašem području rada tako da rezultatima svog istraživanja možete doprinijeti ostvarenju ciljeva koje Europska unija želi postići kroz odgovarajuću temu/projekt.

Radni programi između ostalog sadrže i raspored poziva za prijavu projekata koji će biti objavljivani tijekom godine. Budući da svaki poziv obično pokriva određeno područje istraživanja, može se dogoditi da morate pričekati dok se ne objavi poziv koji pokriva vaše područje interesa.

 

2) Pozivi za prijavu projekata (Calls for Proposals)

„Calls for Proposals“ su službeni pozivi istraživačima za podnošenje prijedloga projekata za posebna područja (tematske prioritete) Okvirnog programa, do određenog datuma - najčešće tri mjeseca od datuma objave poziva. Pozivi vrlo detaljno opisuju što se od prijedloga očekuje, a oni prijedlozi koji ne odgovore zahtjevima poziva biti će odbijeni.

Pozivi se objavljuju u Službenom listu EU (EU Official Journal) i odmah potom poziv i sva popratna (natječajna) dokumentacija može se naći na CORDIS-u.

Uz opis tematskih područja, tema i ciljeva istraživanja, pozivi sadrže i slijedeće važne informacije:

- rok za predaju prijedloga,
- planirani proračun i raspodjelu prema području,
- minimalni broj partnera,
- jednostupanjska ili dvostupanjska prijava prijedloga i evaluacijska procedura,

- nestandardni kriteriji evaluacije,

- okvirno vrijeme eventualnog kašnjenja evaluacije i selekcije prijedloga projekata.

U pozivu možete pronaći područje istraživanja za koje ste zainteresirani poslati prijedlog. Za dobivanje iscrpnijih informacija o znanstvenim ciljevima programa i očekivanim rezultatima obavezno je pročitati pripadajući radni program. Predlažemo da se prouči kompletna dokumentacija da biste dobili pregled cjelokupne strategije određenog tematskog prioriteta.

Vidi: http://cordis.europa.eu/fp7/when_en.html.

 

3) Objava poziva za prijavu projekata

Svi pozivi su najavljeni u Službenom listu EU - EU Official Journal (službeni izvor EU dokumenata). Godišnji radni programi i kompletni tekstovi poziva objavljuju se na http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm.

 

 

Za svaki je poziv potrebno detaljno proučiti „Information Package“ sa slijedećim dokumentima:

 1. Call Fiche (osnovni podaci o pozivu)
 2. Work Programme (teme projekata)
 3. Guide for Applicants (uputstva za predlagače ovisno o vrsti projekata za koje je poziv raspisan).
Upute za podnositelje projektnih prijedloga (Guide for Applicants) - uz službeni poziv za podnošenje prijedloga, Europska komisija objavljuje i Upute za podnositelje sa praktičnim savjetima za pripremu i prijavu prijedloga projekata. Postoje posebne Upute za svaku istraživačku temu u svakom pozivu. Upute se distribuiraju samo elektronskim putem i mogu se naći na CORDIS-ovim stranicama na kojima se objavljuju pozivi.

Upute sadrže slijedeće:

- struktura prijedloga
- metode pripreme i prijave prijedloga
- financijski aspekti prijedloga
- pomoć u pripremi prijedloga itd.

 

 

(preneseno uz dopuštenje sa stranice Instituta Ruđer Bošković - http://www.irb.hr/hr/fp7/appli/)

 

Savjeti za pisanje projektnog prijedloga
- prijavljeni projekt mora biti u potpunom skladu s natječajem i ciljevima natječaja koji je raspisan – ni znanstveno najkvalitetniji projekti neće proći evaluaciju ukoliko nisu u skladu s ciljevima natječaja;
- jasno izraženi ciljevi, fokusirani, ne planirati preveliki broj ciljeva;
- evaluator mora dobiti dojam da se radi o znanstveno vrhunski postavljenom projektu;
- projekt se mora temeljiti na najnovijim spoznajama i tehnologiji uz korištenje najsuvremenijih dostupnih tehnika;
- projekt se mora temeljiti na relevantnoj i recentnoj literaturi da bi recenzija bila pozitivna;
- projekt nejasnih ciljeva, koji nema jasno opisanu metodologiju temeljenu na suvremenoj tehnologiji i suvremenim spoznajama ne može dobiti izvrsne ocjene u ovoj fazi i nema velike šanse za odobrenje financiranja.

 

Vidi: http://arka.foi.hr/moodle/mod/book/view.php?id=276&chapterid=216

 

 

Više informacija:

http://arka.foi.hr/moodle/mod/book/view.php?id=276

Kako se snaći u FP7 programu.

 

 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,