PROJEKTI
   

Project
Acronym: SHARE 
Name: SHARE - Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi 
[PROJECT URL | CORDIS URL]
Project status: From: 2018-06-19 To: 2023-06-19 (Execution)
Contract number: UP.01.3.2.03.0001 
Action line: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. 
Type (Programme): ESF 
Instrument: ESF 
Project cost: 9.983.493,87 HRK
Project funding: 9.983.493,87 HRK
Project coordinator
Organisation Name: Uprava za mirovinski sustav pri Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike 
Organisation adress: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb 
Organisation country: Hrvatska 
Contact person name: Anamaria Kovačević 
Contact person email: Email 
Croatian partner
Organisation name: Ekonomski fakultet 
Organisation address: Trg J. F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb 
Contact person name: Šime Smolić
Contact person tel:
+385992190844  Contact person fax:  
Contact person e-mail: Email 
Partners
Organisation nameCountry
Short description of project

Implementacijom projekta SHARE u Hrvatskoj ublažit će se veliki problem nedostatka kvalitetnih i međunarodno usporedivih podataka. Radom s podacima prikupljenim u SHARE istraživanju prilikom formulacije, implementacije ili evaluacije politika temeljenih na dokazima, razvijat će se institucije tržišta rada (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Središnji registar osiguranika). Nadalje, uz ostale rezultate npr. edukacije za poboljšanje znanja zaposlenih u institucijama tržišta rada ili poboljšanju raspoloživosti podataka, rezultat projekta bit će formiranje posebne analitičko-organizacijske jedinice unutar MRMS-a. Takva organizacijska jedinica unutar tijela državne uprave bit će od iznimne važnosti za povezivanje javne uprave sa akademskom zajednicom u donošenju kvalitetnih analitičkih podloga za planiranje efikasnih mjera politika iz područja mirovinskog osiguranja i institucija hrvatskoga tržišta rada.

Javne politike u Hrvatskoj – od zdravstvene, politike zapošljavanja, mirovinske, obrazovne pa do socijalne - vrlo se rijetko baziraju na kvalitetnoj analitičkoj podlozi tj. nisu temeljene na dokazima. Postojeće analitičke, statističke ili ekonometrijske vještine u javnoj administraciji, u konkretnom slučaju institucijama tržišta rada, uslijed nedostataka kvalitetnih i ponekad osnovnih podataka, značajno su ograničene. Primjerice, za donošenje učinkovitih politika u području zapošljavanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, socijalne skrbi ili obrazovanja, potrebni su podaci iz istraživanja u kojima se pojedinci prate duže vremensko razdoblje (tzv. longitudinalna istraživanja). Takvim pristupom mogu se dobiti povratne informacije o utjecaju mjera pojedinih javnih politika ili intenzivnih društveno-ekonomskih promjena na živote pojedinaca. Da bi procesi donošenja političkih odluka i implementacije nacionalnih strategija bili efikasni, od iznimne važnosti je postojanje relevantne analitičke podloge (npr. u obliku kvalitetnih baza podataka), ali i unapređenje znanja i stručnih kapaciteta organizacijskih jedinica i osoblja u institucijama tržišta rada.

 
Short description of the task performed by Croatian partner

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu je znanstvena partner institucija odgovorna za provođenje SHARE istraživanja u Hrvatskoj i poštivanje vrlo visokih metodoloških standarda kod prikupljanja podataka. Ekonomski fakultet Zagreb i SHARE-ERIC potpisali su 2014. godine „Consortium Agreement“ prema kojem Ekonomski fakultet Zagreb ima isključivo pravo za provođenje SHARE studije u Hrvatskoj (faze I., II. i III koje će trajati do 2023. godine). Ugovorom je uspostavljen pravni temelj za suradnju sa svim ostalim znanstvenim partner institucijama iz zemalja koje sudjeluju u izvršavanju znanstvenih zadaća, ali i sa ostalim partnerskim institucijama.

 


   

Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,