PROJEKTI
   

Project
Acronym: geohazardINFO 
Name: geohazardINFO: Virtualni centar podataka o geohazardima 
Project status: From: 2010-01-01 To: 2010-12-31 (Completed)
Type (Programme): BILAT 
Project funding: -
International partner
Organisation Name: Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet 
Organisation adress: Đušina 7, 11000 Beograd 
Organisation country: Srbija 
Contact person name: Biljana Abolmasov 
Contact person email: Email 
Croatian partner
Organisation name: Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
Organisation address: Pierottijeva 6, 10000 Zageb 
Contact person name: Snježana Mihalić
Contact person tel:
  Contact person fax:  
Contact person e-mail: Email 
Short description of project
Pod vitualnim centrom podataka o geohazardima - geohazardINFO ovdje se podrazumijeva web sučelje za diseminaciju podataka i informacija o prirodnim procesima koji predstavljaju problem za ljude i materijalna dobra. U razvoju ovakvog centra treba sudjelovati niz stručnjaka i to prvenstveno iz područja geološkog i geotehničkog inženjerstva. Djelokrug ovog projekta virtualnog centra podataka podijeljen je u tri cjeline, koje su definirane kao glavni zadaci za rješavanje unutar skupina ciljeva: (1) definiranje odgovarajućeg scenarija za korisnika podataka o geohazardima, (2) razvoj modela podataka i rječnika podataka, i (3) razvoj i implementacija arhitekture pilot sustava na bazi potreba korisnika. 
Short description of the task performed by Croatian partner
Implementacija projekta geohazardINFO zamišljena je tako da se predviđeni ciljevi ostvaruju kroz zajedničko istraživanje, a pojedinačni zadaci koje RGNF treba riješiti jesu: 1. RGNF treba prevesti višejezični rječnik za klizišta na hrvatski jezik; 2. RGNF će napraviti istraživanje potencijalnih korisnika sustava u Hrvatskoj; 3. Konačni scenarij za potencijalnog korisnika napravit će se kao zajedničko rješenje; 4. Razvoj modela podataka napravit će se kao zajedničko rješenje; 5. Razvoj i implementacija arhitekture pilot sustava na bazi potreba korisnika napravit će se kao zajedničko rješenje, pri čemu je potrebno uspostaviti web sučelje na kojemu bi ono bilo postavljeno. Ovo web sučelje fizički bi bilo smješteno sa serveru RGN fakulteta u Zagrebu.   


   

Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,