PROJEKTI
   

Project
Acronym:  
Name: Određivanje zona sanitarne zaštite oko štipskog izvorišta vode iz aluviona rijeke Bregalnice prema iskustvu zagrebačkih izvorišta iz aluviona rijeke Save 
Project status: From: 2006-01-01 To: 2008-01-01 (Completed)
Type (Programme): BILAT 
Project funding: -
International partner
Organisation Name: Rudarsko-geološki fakultet Štip 
Organisation adress:  
Organisation country: Makedonija 
Contact person name: Vojo Mirčovski 
Contact person email: Email 
Croatian partner
Organisation name: Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
Organisation address:  
Contact person name: Mayer, Darko
Contact person tel:
  Contact person fax:  
Contact person e-mail: Email 
Short description of project
Grad Štip se snabdjeva pitkom vodom eksploatacijom podzemne vode iz aluviona rijeke Bregalnice. Zbog širenja grada, izgradnje prometnica i intenzivne poljoprivredne proizvodnje kakvoća vode je sve više ugrožena. Kako se na području Zagreba već više desetljeća provode hidrogeološka istraživanja čiji je cilj, između ostaloga, i zaštita podzemne vode, stečena su nova znanja i razvijena je koncepcija uspostave zona sanitarne zaštite. Cilj je suradnje prilagodba i primjena iskustava i znanja stečenih na području Zagreba na područje Štipa. 
Short description of the task performed by Croatian partner
 


   

Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,