PROJEKTI
   

Project
Acronym:  
Name: Paleomagnetyzm i historia termiczna skał permu, triasu i jury rejonu Dynarydów chorwackich, a ewolucja paleogeograficzna i geodynamiczna płyty adriatyckiej 
Project status: From: 2010-05-07 To: 2013-05-06 (Completed)
Type (Programme): BILAT 
Project funding: -
International partner
Organisation Name: Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences 
Organisation adress: Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa, Poland 
Organisation country: Poljska 
Contact person name: Prof.dr.hab. Marek Lewandowski 
Contact person email: Email 
Croatian partner
Organisation name: Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
Organisation address: Pierottijeva 6, 10000 Zagreb 
Contact person name: Prof.dr.sc. Igor Vlahović
Contact person tel:
01 5535778  Contact person fax: 01 4836064 
Contact person e-mail: Email 
Short description of project
  
Short description of the task performed by Croatian partner
  


   

Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,