PROJEKTI
   

Project
Acronym: M.E.E.T.I.N.G.  
Name: Mitigation of the Earthquake Effects in Towns and in Industrial Regional Districts 
Project status: From: 2007-10-16 To: 2008-09-16 (Completed)
Type (Programme): BILAT 
Project funding: -
International partner
Organisation Name: Università degli Studi del Molise 
Organisation adress:  
Organisation country: Italija 
Contact person name: Luca Deseri 
Contact person email: Email 
Croatian partner
Organisation name: Rudarsko-geološko-naftni fakultet 
Organisation address:  
Contact person name: Kvasnička, Predrag
Contact person tel:
  Contact person fax:  
Contact person e-mail: Email 
Short description of project
Cilj projekta je definirati skup metoda i zahvata za ublažavanje seizmičkog rizika u urbanim, industrijskim i zaštićenim (UNESCO) područjima. Projekt je namijenjen institucijama zaduženim za izradu propisa za gradnju, jednako kao i građevinskim institutima, osiguravajućim kućama i sveučilištima gdje će rezultati istraživanja biti uključeni u process edukacije. Rezultat projekta bit će podaci koji će se koristiti u svrhu provedbe zahvata za povećanje sigurnosti pučanstva, povijesnog naslijeđa i okoliša s obzirom na seizmički rizik. Projekt se sastoji od dva glavna dijela: izrade zajedničkih smjernica za istraživanja i provedbe testiranja na pilot područjima područja Molise te Zagreba i Dubrovnika. Ideja projekta je razvoj zajedničke metodologije s mogućnošću primjene na cijelom jadranskom području, kao jedinstvenom seizmičkom području, s konačnim ciljem unaprijeđivanja projekata konstrukcija, usporedo s uvođenjem Eurokoda 8 u Italiju i Hrvatsku. Projekt uključuje istraživače s područja seizmologije, geologije, geotehnike te strukturnog inženjerstva i mehanike sa Sveučilišta u Molise-u (partner-voditelj) i Sveučilišta u Lecce-u u suradnji s istraživačima sa Sveučilišta u Zagrebu – Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. 
Short description of the task performed by Croatian partner
  


   

Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,