PROJEKTI
   

Project
Acronym:  
Name: Klasificiranje familije modela Henonovog atraktora 
Project status: From: 2006-09-18 To: 2009-09-18 (Completed)
Type (Programme): BILAT 
Project funding: -
International partner
Organisation Name: Baylor University 
Organisation adress: WACO, TX 
Organisation country: Sjedinjene američke države 
Contact person name: Brian Raines  
Contact person email: Email 
Croatian partner
Organisation name: Ekonomski fakultet 
Organisation address:  
Contact person name: Sonja Štimac
Contact person tel:
  Contact person fax:  
Contact person e-mail: Email 
Short description of project
Jedna od glavnih tema istraživanja u topologiji dinamičkih sustava je istraživanje topološke strukture skupova koji su invarijantni u dinamičkom sustavu, kao što su atraktori. Jednodimenzionalni hiperbolički atraktori su klasificirani. R.F. Williams je dokazao da su ti prostori homeomorfni inverznim limesima određenih preslikavanja na granajućoj jedan - mnogostrukosti. Međutim, postoji mnogo jednodimenzionalnih atraktora koji nisu hiperbolički, kao što su Henonovi atraktori. Predložili smo istraživanje topološke structure familije modela za nehiperboličke Henonove atraktore: inverznih limesa generiranih unimodalnim preslikavanjima intervala. Preciznije, predložili smo istraživanje familije inverznih limesa šatorskih funkcija s ciljem njihove klasifikacije. Hipoteza je da je invarijanta tještenja topološka invarijanta tih inverznih limesa. 
Short description of the task performed by Croatian partner
 


   

Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,