NZZ

 

ORGANIZACIJA - PROGRAM NZZ
SVRHA Partnerstvo u temeljnim istraživanjima (više)
KONTAKT PODACI Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske
Trg braće Mažuranića 10
51 000 Rijeka
Tel: 051/ 406 587
      
051/ 406 583
Faks: 051/406 585
E-pošta: nzz@nzz.hr
PODRUČJA - STRUKTURA - TEME Poticanje suradnje između znanstvenih institucija i industrije i poduzetništva te povećanje izvanproračunskog udjela ulaganja u temeljna istraživanja
PROGRAMI POTPORA REFORMI VISOKOG OBRAZOVANJA
Visoko obrazovanje temeljeno na ishodima učenja
Integrirano sveučilište i integrirani sustav tercijarnog obrazovanja
Izgradnja institucijskih mehanizama za unapređenje kvalitete visokog obrazovanja
Uspostavljanje programa združenih studija
Uspostavljanje programa III. ciklusa (Doktorskih studija)
Modeli financiranja studija

PRILJEV MOZGOVA
Potpora znanstvenicima-povratnicima i znanstvenicima iz inozemstva
Postdoc
Gost
Senior
Uspostavna potpora

IZOBRAZBA DOKTORANDA

Nacionalni tečajevi i ljetne škole za doktorande
Stipendije za doktorande

PARTNERSTVO U TEMELJNIM ISTRAŽIVANJIMA


MEĐUNARODNI PROGRAMI

Potpora uključivanju hrvatskih znanstvenika u programe ESF
EMBO potpora za uspostavu laboratorija
Europsko društveno istraživanje
Međunarodni suradni skupovi

NAGRADE
Nagrada ZNANOST
Idejno rješenje skulpture nagrade ZNANOST 
TKO SE MOŽE PRIJAVITI Hrvatska sveučilišta, fakulteti i javni instituti u suradnji s partnerskim institucijama financiranim izvan državnog proračuna (iz Hrvatske i inozemstva) za zajednički rad na istraživačkom projektu unutar prioritetnih područja Zaklade.
KRITERIJI (POZITIVNE PROCJENE) Možete provjeriti na: http://www.nzz.hr/docs/doc/prirunik_za_evaluacijski_postupak.pdf
FINANCIRANJE - BUDŽET Do 500.000 kn godišnje za materijalne troškove, nabavku opreme, troškove osoblja, putne troškove i suradnju. Obavezno je sufinanciranje partnerske institucije u iznosu od 30%
Više informacija: NZZ

 


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,