PROJEKTI
   

Project
Acronym:  
Name: Treatments of Fiber-based Materials for Improved Food Packaging 
[PROJECT URL ]
Project status: From: 2012-01-02 To: 2013-12-31 (Completed)
Type (Programme): BILAT 
Project funding: -
International partner
Organisation Name: TU Dresden 
Organisation adress:  
Organisation country: Njemačka 
Contact person name: Prof. Harald Grossmann 
Contact person email: Email 
Croatian partner
Organisation name: Grafički fakultet 
Organisation address: Getaldićeva 2 10000 Zagreb 
Contact person name: Branka Lozo
Contact person tel:
+385 1 2371080  Contact person fax: +385 1 2371077 
Contact person e-mail: Email 
Short description of project
Znanstveni ciljevi projekta se odnose na definiranje postupaka i metoda za kvalitativno poboljšanje prehrambene ambalaže proizvedene od vlaknatih materijala, a u smislu zdravstvene ispravnosti i sigurnosti ambalažiranih prehrambenih namirnica. Ambalažni materijali za prehrambene namirnice moraju ispuniti visoke zahtjeve zdravstvene ispravnosti samih namirnica. Potencijalni kontaminanti iz ambalaže koji predstavljaju opasnost narušavanja zdravlja konzumenata ili koji mogu utjecati na promjenu organoleptičkih svojstva namirnica, ne smiju doći u kontakt s namirnicom niti u nju migrirati. Štetni kontaminanti mogu primjerice migrirati iz tiskarskih boja i lakova koji se tiskaju na površinu prehrambene ambalaže ili se mogu nalaziti u strukturi samog ambalažnog materijala iz prethodnih ciklusa, te u slučaju direktnog ili čak indirektnog kontakta s prehrambenom namirnicom, mogu je kontaminirati. 
Short description of the task performed by Croatian partner
Planirani zadaci za znanstvenu grupu s GRF su karakterizacija proizvedenih uzoraka, ispitivanje efikasnosti provedenih deinking flotacija, kovencionalnih i modificiranih, te dijagnosticiranje i kvalificiranje ostvarenih poboljšanja. Težište ispitivanja hrvatskih znanstvenika je ispitivanje zdravstvene ispravnosti definirano proizvedenih vlaknatih materijala: određivanje prisutnosti kontaminanata teških metala, pentaklorofeonola, formaldehida, aromatskih amina, diizopropilnaftalena, ftalata i poliklorin bifenila, fluorescentnih bjelila, te provođenje mikrobioloških testova za detektiranje antimikrobnih konstituenata. Nanošenje mikrobarijernih slojeva za spriječavanje migracije kontaminanata u prehrambene namirnice će se također dijelom provoditi na GRF. Ispitivanja takvih kompozitnih materijala zahtijevat će dodatno usavršavanje postupaka ispitivanja zdravstvene ispravnosti budući da prema preporučenim kriterijima svi slojevi, tj. svaki pojedinačni sloj kompozitnog ambalažnog materijala mora bit zdravstveno ispravan.  Prilikom posjete njemačkih znanstvenika provodit će se edukacija i posjeta suradničkim institucijama u Hrvatskoj kao i obrada podataka prikladnim metodama. 


   

Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,