PROJEKTI
   

Project
Acronym:  
Name: Menadžerski alati u EU i RH 
Project status: From: 2008-03-01 To: 2011-03-01 (Completed)
Type (Programme): BILAT 
Project funding: -
International partner
Organisation Name: University of Maribor 
Organisation adress: Razlagova 14, Maribor 
Organisation country: Slovenija 
Contact person name: Vojko Potocan 
Contact person email: Email 
Croatian partner
Organisation name: Ekonomski fakultet 
Organisation address: Trg J.F.Kenndya 6 
Contact person name: Marina Dabić
Contact person tel:
098271253  Contact person fax:  
Contact person e-mail: Email 
Short description of project
Poslovna strategija poduzeća mora biti integrirana sa tehnološkom strategijom...// Dosadašnje spoznaje pokazuju kako sustavi upravljanja znanjem i tehnologijom pridonose kvaliteti menadžerskog informacijskog sustava ((Fodness, 2005) // Model digitalnog poduzeća koje intenzivno koristi napredne informacijske tehnologije, bit će osnovica za izgradnju modela upravljanja znanjem i tehnologijom, (Bhimani, 2003). Poslovna inteligencija usmjerena je na eksplicitno ,a upravljanje na implicitno znanje, te je potrebna njihova integracija unutar digitalnog poduzeća (Herschel i Jones, 2005). // Za istraživanje menadžerskih alata koji se trenutno koriste u hrvatskim i slovenskim poduzećima koristit će se metoda anketne statistike, te deskriptivne i inferencijalne statističke metode. Na studijama slučajeva analizirat će se primjena inteligentnih menadžerskih tehnika: KM, CRM, MOT, TQM, Strategic Planning; Total Quality Management, Business Process Reengineering, Scenario and Contingency Planning, Supply Chain Integration, Open market innovation, Benchmarking, Core competencies Mass Customization, Six Sigma, BSC i poslovna inteligencija.// Na temelju istraživanja, iskustva i svjetske poslovne prakse izradit će se model primjene inteligentnih menadžerskih sustava u digitalnom poduzeću. Za modeliranje inteligentnih sustava menadžmenta koristit će se metode sustava uravnoteženih ciljeva, upravljanja znanjem, te poslovni informacijski sustavi.// Pokušat će se odrediti postupci koji će omogućiti transformaciju zadanih ciljeva i postavljenih kriterija u oblik pogodan za matematičku analizu i primjenu heurističkih algoritama u donošenju odluka (postizanje optimuma višekriterijske dinamički promjenjive funkcije). Model će bit testiran u sklopu Centra za razvoj novih proizvoda, tehnologija i logistike proizvodnje (CIRPT) kao dio istraživačkog programa.// Iako su rezultati ovog istraživanja namijenjeni području proizvodnog strojarstva, metode i rezultati istraživanja moći će se koristiti i u nizu drugih istraživanja na području poslovne ekonomije. Projekt je interdisciplinaran i međuregionalan, uključuje stručnjake iz područja strojarstva, sociologije i ekonomije kao i menadžere iz prakse.// 
Short description of the task performed by Croatian partner
  


   

Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,