PROJEKTI
   

Project
Acronym: 15RPT04 TracePQM 
Name: Traceability routes for electrical power quality measurements 
Project status: From: 2016-06-01 To: 2019-05-31 (Completed)
Contract number:  
Action line:  
Type (Programme): HORIZON 2020 
Instrument:  
Project cost: 494.680,20 EUR
Project funding: 494.680,20 EUR
Project coordinator
Organisation Name: ČMI Český metrologický institut 
Organisation adress: Okružni 31, 63800 Brno, Czech Republic 
Organisation country: Czech Republic 
Contact person name: Věra Nováková Zachovalová 
Contact person email: Email 
Croatian partner
Organisation name: Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Organisation address: Unska 3 
Contact person name: prof. dr. sc. Damir Ilić
Contact person tel:
6129-679  Contact person fax: 6129-616 
Contact person e-mail: Email 
Partners
Organisation nameCountry
BIM, Bulgarian Institute of Metrology Bulgaria 
CEM, Centro Español de Metrología Spain 
FER, Sveučilište u Zagrebu Fakultet Elektrotehnike i Računarstva, Primarni Elektromagnetski Laboratorij Croatia 
IMBiH, Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine Bosna and Herzegovina 
INRIM, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica Italy 
JV, Justervesenet Norway 
LNE, Laboratoire national de métrologie et d'essais France 
Metrosert, AS Metrosert Estonia 
NSAI, National Standards Authority of Ireland Ireland 
SIQ, Slovenski Institut za Kakovost in Meroslovje Slovenia 
SP, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Sweden 
TUBITAK, Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu Turkey 
Short description of project
With the diversification of electric power generation to include sources with fluctuating output power such as solar and wind, and with the growing number of appliances employing switched-mode power supplies, the measurement of electrical power (P) and power quality (PQ) has become even more important. This has led to increased demands for traceable, accurate measurements of power and PQ parameters. Conventional power measurements based on thermal converters only provide information about the root-mean-square (RMS) value at the fundamental frequency which is not sufficient for PQ measurements which must address complex waveforms. New measurement setups based on alternative measurement techniques are required and whilst a few national metrology institutes (NMIs) have developed metrology grade power and PQ measurement systems based on sampling techniques, these systems are not generally available and no laboratories can offer calibration services for all the required PQ tests. This project will help to address this issue by developing and validate a modular metrology grade system for the measurement of power and PQ parameters using digital sampling techniques.  
Short description of the task performed by Croatian partner
Uz proširenje proizvodnje električne energije na izvore s promjenjivom izlaznom snagom, kao što su oni temeljeni na solarnoj energiji i energiji vjetra, a uz sve veći broj uređaja koji koriste izvore napajanja s impulsnim prekidačima, mjerenje električne snage (P) i kakvoće električne snage (PQ) postaje još važnije. To je dovelo do povećanih zahtjeva za sljedivim i točnim mjerenjima P i parametara PQ. Konvencionalno mjerenje snage koje se temelji na termičkoj konverziji daje samo informaciju o efektivnoj vrijednosti (RMS) pri osnovnoj frekvenciji, što nije dovoljno za PQ mjerenja kod kojih se trebaju mjeriti parametri kompleksnih valnih oblika. Zbog toga su potrebni novi mjerni sustavi koji se temelje na drugačijim mjernim tehnikama. Premda je nekoliko nacionalnih mjeriteljskih instituta (NMI) razvilo mjerne sustave za mjerenje P i PQ koji se temelje na metodama uzorkovanja, takvi sustavi nisu općenito dostupni te niti jedan laboratorij ne može ponuditi umjeravanje svih zahtijevanih parametara PQ. Ovaj projekt pomoći će u rješavanju tog problema razvojem i validacijom modularnog mjernog sustava za mjerenje P i parametara PQ primjenog tehnika digitalnog uzorkovanja.  


   

Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,