PROJEKTI
   

Project
Acronym: ACENA 
Name: Acoustic Comfort Evaluation of Non-acoustic Building Space in China and Croatia 
Project status: From: 2016-01-01 To: 2017-12-31 (Completed)
Type (Programme): BILAT 
Project funding: -
International partner
Organisation Name: Harbin Institute of Technology 
Organisation adress:  
Organisation country: Kina 
Contact person name: prof. KANG Jian 
Contact person email:  
Croatian partner
Organisation name: Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Organisation address: Unska 3, 10000 Zagreb, Hrvatska 
Contact person name: prof. dr. sc. Hrvoje Domitrović
Contact person tel:
6129-720  Contact person fax:  
Contact person e-mail: Email 
Short description of project
This proposed project will investigate multiple types of non-acoustic spaces in two countries, China and Croatia, by evaluating the dependence of their acoustic comfort on the characteristics and type of spaces. Objective, measurable factors such as sound levels and acoustic comfort parameters will be evaluated as well in a comparative study to address the cross-cultural differences in socio-economic backgrounds. This study will also include influential subjective factors of acoustic comfort of built non-acoustic spaces. An evaluation framework for acoustic comfort will be established, taking into account different historical and cultural background.  
Short description of the task performed by Croatian partner
Predloženi projekt istraživati će više vrsta neakustičkih prostora u dvije države, Kini i Hrvatskoj, ispitivanjem ovisnosti njihovog akustičkog komfora o karakteristikama i vrsti prostora. Također će u komparativnoj studiji biti ispitivani i objektivni, mjerljivi faktori kao što je razina zvučnog tlaka i akustičkom komfor, kako bi se ocijenile međukulturne razlike ovisne o socijalnim i ekonomskim razlikama. Ovo istraživanje će obuhvatiti i utjecajne subjektivne faktore akustičkog komfora izgrađenih neakustičkih prostora. Biti će predložen okvir za evaluaciju akustičkog komfora uzimajući u obzir različite povijesne i kulturne datosti.  


   

Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,