Broj posjeta:
1240
TEMPUS III

Vrste aktivnosti

Zajednički europski projekt (Joint European Project; JEP)

U programu Tempus III postojale su 3 vrste zajedničkih europskih projekata:
 

• Curriculum Development (CD); Razvoj studijskih programa
Ovaj Tempus projekt namijenjen je uspostavljanju novih ili unapređivanju postojećih nastavnih programa preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, razvoju i osiguranju nastavnog materijala, uvođenju novih nastavnih metoda te usavršavanju profesora.

• University Management (UM); Upravljanje visokim učilištima
Ovaj Tempus projekt namijenjen je razvoju i reformi sustava upravljanja visokim učilištima u području administracije i financija, uvođenju i unapređenju sveučilišnog informacijskog sustava, jačanju sustava osiguranja kvalitete i uspostavljanju centara za transfer tehnologije.

• Institution Building (IB); Institucionalna izgradnja
Ovaj tip Tempus projekta namijenjen je jačanju građanskog društva i reformi javne uprave uvođenjem kratkih tečajeva za zaposlenike lokalnih, regionalnih i nacionalnih uprava, profesionalnih organizacija, medija i nevladinih udruga.

 

Odobreni JEP projekti:

 

1. Kollaborative Internationalisierung des Software Engineerings in Kroatien
2. Establishing Interdisciplinary Curricula and Centre for Postgraduate Studies and Research in Cognitive Sciences in Croatia
3. Establishment of Public Relations Offices at Croatian Universities
4. Foreign Languages in the Field of Law
5. Tečajevi za institucionalno jačanje u Hrvatskoj ; eUprava (Courses for Institution Building in Croatia - eGovernment)
6. Advanced Ship Design for Pollution Prevention
7. Learning for Europe; Curriculum Development and Counselling in Education
8. Support Network for Improvement of the Strategic Planning
9. Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia
10. Developing University Counselling and Advisory Services
11. Education Quality Improvement by E-learning Technology
12. Master National Gestion technico-économique de la qualité des produits alimentaires
13. Master Programme on Environmental Management, Policy and Sustainability
14. Agribusiness Higher Education Development
15. New Pharmacy Curricula _ Development and Implementation
16. Moving Ahead with the Bologna Process in Croatia (BOPROCRO)
17. Language Communication & Cognitive Neuroscience
18. Financial Management of Croatian Universities
19. Restructuring and Updating Civil Engineering Curriculum
20. MSc Programme Sustainable Energy Engineering
21. Development of Quality Assurance System in Higher Education
22. MBA in Construction
23. EU Law Teaching and Research at the University of Zagreb
24. Création Centre de Transfert Croate en Biotechnique et Economie Appliquée aux Pays SEE
25. Centre for Biotechnology Transfer and Advanced Education in Biomedical Sciences
26. Aspects of Organisation and Information System
27. Development of University International Offices in Croatia
28. Communicative Competence in Language Pluralistic Environment


 

1. Naziv projekta: Kollaborative Internationalisierung des Software Engineerings in Kroatien
Broj projekta: UM_41023-2006
Trajanje: 2 godine
Ugovaratelj: Universität – Gesamthochschule Paderborn Njemačka
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta:Stvoriti mrežu prenošenja znanja te razvoja i sposobnosti iz područja upravljanja softverom na sveučilištima u Zagrebu, Osijeku i Splitu.
Stranice projekta: TEMPUS_UM_41023-2006 Kollaborative Internationalisierung des Software Engineerings in Kroatien


 

2. Naziv projekta: Establishing Interdisciplinary Curricula and Centre for Postgraduate Studies and Research in Cognitive Sciences in Croatia
Broj projekta: CD_41043-2006
Trajanje: 2 godine
Ugovaratelj: Universität des Saarlandes, Njemačka
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta:Proučiti i uzeti za primjer najbolja europska iskustva u organiziranju interdisciplinarnih studijskih i istraživačkih programa u području kognitivnih znanosti. Uspostaviti interdisciplinarni Centar za kognitivne znanosti kao svima dostupan odjel sveučilišta, s međunarodnom orijentacijom. Razviti nove diplomske i poslijediplomske studijske programe (Master and Doctoral programmes) koje će Centar provoditi u skladu s europskim standardima. Testirati i poboljšati studijske programe u domaćem i međunarodnom okruženju, primijeniti interdisciplinarne istraživačke pilot projekte u Centru.

3. Naziv projekta: Establishment of Public Relations Offices at Croatian Universities
Broj projekta: UM_40095-2005
Trajanje: 2 godine
Ugovaratelj: University of Ljubljana, Slovenija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Ustrojiti Urede za odnose s Javnošću na sveučilištima u Zagrebu, Zadru i Dubrovniku. Razviti komunikacijsku strategiju koja će podržati aktivnosti i usluge sveučilišta, kao i suradnju na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Stranice projekta: TEMPUS JEP_40095-2005 Establishment of Public Relations Offices at Croatian Universities (PRO-CRO)

4. Naziv projekta: Foreign Languages in the Field of Law
Broj projekta: CD_40090-2005
Trajanje: 3 godine
Ugovaratelj: Universiteit Antwerpen, Belgija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta: Ustrojiti interdisciplinarni Centar za strane jezike na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji će: osigurati podučavanje stranog jezika iz prava za predavače; poboljšati i razviti studijske programe i nastavnu metodologiju na hrvatskim pravnim fakultetima na preddiplomskim i diplomskim razinama (BA i MA level), povezujući teme iz lingvistike i prava; uvesti ubrzane tečajeve jezika za pravnike u okviru cjeloživotnog učenja. Ponuđeni jezici su engleski, francuski i njemački.
Stranice projekta: TEMPUS CD_40090-2005 Foreign Languages in the Field of Law


5. Naziv projekta: Tečajevi za institucionalno jačanje u Hrvatskoj ; eUprava (Courses for Institution Building in Croatia - eGovernment)
Broj projekta: IB_40042-2005
Trajanje: 3 godine
Ugovaratelj: Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Francuska
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta: Stvaranje i provođenje izobrazbe za državne službenike u Hrvatskoj kako bi ih se obučilo za rad u e-okolini te se podigla svijest o djelokrugu e-vlade u široj javnosti i među državnim službenicima.
Stranice projekta: TEMPUS IB_40042-2005 Tečajevi za institucionalno jačanje u Hrvatskoj eUprava

6. Naziv projekta: Advanced Ship Design for Pollution Prevention
Broj projekta: CD_40037-2005
Trajanje: 3 godine
Ugovaratelj: Universidade Tecnica de Lisboa, Portugal
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta: Razvoj obnovljenog studijskog programa iz brodogradnje na Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Rijeci koji bi sadržavao pet kolegija o naprednom dizajnu brodova i sprečavanju zagađenja.
Stranice projekta: TEMPUS CD_40037-2005 Advanced Ship Design for Pollution Prevention

7. Naziv projekta: Learning for Europe; Curriculum Development and Counselling in Education
Broj projekta: CD_40109-2005
Trajanje: 3 godine
Ugovaratelj: Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Njemačka
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta: Razvoj studijeskog programa i testiranje diplomskog studija (postgraduate Master´s course), Menadžment i savjetovanje u europskom obrazovanju. Stvaranje međunarodnog Cemtra za europsko obrazovanje nastavnika, obrazovno istraživanje i europske studije u Zagrebu.
Stranice projekta: TEMPUS CD_40109-2005 Learning for Europe – Curriculum Development and Counselling in Education


8. Naziv projekta: Support Network for Improvement of the Strategic Planning
Broj projekta: UM_41143-2005
Trajanje: 2 godine
Ugovaratelj: Universität Hohenheim, Njemačka
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta: Poboljšanje suradnje među sveučilištima zapadnog Balkana; međugranična suradnja nekoliko agronomskih fakulteta; poboljšanje upravljačkih kapaciteta radi stvaranja regionalne mreže ustanova visokog obrazovanja za poboljšanje upravljanja sveučilištima i strateškog razvoja u regiji zapadnog Balkana; omogućavanje mobilnosti studenata i sveučilišnog osoblja.
Stranice projekta: TEMPUS CD_41143-2005 Support Network for Improvement of the Strategic Planning

9. Naziv projekta: Enhancing Absorption Capacity of EU Programmes in Croatia
Broj projekta: IB_41063-2005
Trajanje: 2 godine
Ugovaratelj: Technical University of Kosice, Slovačka
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta: Objava informacija o europskim programima i izvorima financiranja te rezultatima Tempus projekta određenim ciljanim grupama: razviti i pokrenuti 4 neprekidna obrazovna modula (Upravljanje projektima, Financijski i zakonski modul, ICT modul, Marketing i soft skills) koji pomažu povećati ključne kompetencije ciljanih skupina u svim područjima upravljanja međunarodnim projektima; poboljšati suradnju sveučilišta i industrije uspostavljanjem Međunarodnog projektnog centra koji bi služio kao centar za izobrazbu, savjetovanje i posredništvo.

10. Naziv projekta: Developing University Counselling and Advisory Services
Broj projekta: UM_41060-2005
Trajanje: 2 godine
Ugovaratelj: Rijksuniversiteit Groningen. Nizozemska
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta: Razviti strateški i akcijski plan za uspostavu savjetodavnih usluga; razviti metode za neprekidnu procjenu studentskih potreba i procjenu institucionalnih resursa; razviti posebne programe za potporu učenju svim studentima; ojačati sposobnost idejnih začetnika i sveučilišnog vodstva iz strateškog upravljanja; poboljšatiosposobljenost sveučilišnog osoblja za savjetovanje; informirati akademsku zajednicu o institucionalnim pristupima podržavanja učenja.

 


11. Naziv projekta: Education Quality Improvement by E-learning Technology
Broj projekta: UM_19105-2004
Trajanje: 3 godine
Ugovaratelj: Technische Universität Wien, Austrija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Poboljšati kvalitetu sveučilišnog obrazovanja primjenjivanjem zamisli i tehnologija e-učenja; razviti opći i tehnički okvir za primjenu metodologija i tehnologija e-učenja na hrvatskim sveučilištima; osmisliti i ustrojiti centre za potporu e-učenju te mrežu stručnjaka na hrvatskim sveučilištima; promovirati e-učenje kao moćno sredstvo poboljšanja sveučilišnog obrazovanja:
Stranice projekta:
TEMPUS UM-JEP-19105-2004 Education Quality Improvement by E-Learning Technology (EQIBELT)

12. Naziv projekta: Master National Gestion technico-économique de la qualité des produits alimentaires
Broj projekta: CD_19068-2004
Trajanje: 3 godine
Ugovaratelj: Ecole Nationale Supérieure d´Agronomie de Rennes, Francuska
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta: Ustrojiti diplomski studij (Master) o upravljanju kvalitetom u skladu s potrebama hrvatskog gospodarskog okruženja; razviti nove pedagoške metode; omogućiti sveučilištima prilagođavanje gospodarskom okruženju.

13. Naziv projekta: Master Programme on Environmental Management, Policy and Sustainability
Broj projekta: CD_19075-2004
Trajanje: 3 godine
Ugovaratelj: University of Debrecen, Mađarska
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta: Pokrenuti dvogodišnji diplomski studijski program (Master programme) izobrazbe koji se temelji na praksi usklađenoj s bolonjskim procesom koji će pridonijeti reformi visokog obrazovanja i poboljšanju stanja okoliša, promicati održivost i dati prednost europskom horizontalnom okruženju; ustrojiti Međunarodni centar za upravljanje okolišem; politika i održivost; u Dubrovniku kako bi se pridonijelo održivosti programa.


 

14. Naziv projekta: Agribusiness Higher Education Development
Broj projekta: CD_19009-2004
Trajanje: 3 godine
Ugovaratelj: University of Debrecen, Mađarska
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Razvoj studijskoga programa za poljoprivrednu trgovinu, kao i za sigurnost i kvalitetu hrane u Hrvatskoj; Razvoj novih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa (BSc i MSc programmes) i osuvremenjivanje njihova stručnoga sadržaja; obučavanje nastavnoga osoblja u Hrvatskoj.
Stranice projekta: TEMPUS CD-JEP-19009-2004 Agribusiness Higher Education Development (AHEAD)

15. Naziv projekta: New Pharmacy Curricula _ Development and Implementation
Broj projekta: CD_18028-2003
Trajanje: 3 godine
Ugovaratelj: University of London, Velika Britanija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Preinačiti i razviti preddiplomski studijski program (undergraduate curriculum) iz farmacije na Sveučilištu u Zagrebu; osigurati osnovu stručnih predavača koji će nastaviti s razvojem i primjenom novoga studijskoga programa i koji će djelovati kao oslonac za nova zdravstvena istraživanja na fakultetu; osigurati novu generaciju farmaceutskih djelatnika u Hrvatskoj koji će posjedovati vještine potrebne za poboljšanje zdravstvene njege stanovništva.
Stranice projekta: TEMPUS JEP-18028-2003 New Pharmacy Curricula - Development and Implementation

 

16. Naziv projekta: Moving Ahead with the Bologna Process in Croatia (BOPROCRO)
Broj projekta: UM_18094-2003
Trajanje: 3 godine
Ugovaratelj: University of Bristol, Velika Britanija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Pomoći hrvatskim sveučilištima u djelovanju u provedbi Bolonjske deklaracije razvojem institucionalnih projekata, upravljanja te prenošenjem znanja, posebice u odnosu na mobilnost studenata i nastavnika.
Stranice projekta: TEMPUS UM_JEP-18094-2003 Moving Ahead with the Bologna Process in Croatia (BOPROCRO)


17. Naziv projekta: Language Communication & Cognitive Neuroscience
Broj projekta: CD_18089-2003
Trajanje: 3 godine
Ugovaratelj: University of the Basque Country, Španjolska
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta: Preustrojiti postojeći poslijediplomski interdisciplinarni studij (interdisciplinary postgraduate study) Jezična komunikacija i kognitivna neuroznanost (LCCN) u dvogodišnji s manjim brojem kolegija, kao i uvesti nove kolegije koji se trenutno ne podučavaju na Sveučilištu u Zagrebu; primijeniti LCCN na Sveučilištu u Zagrebu u skladu s europskim standardima visokog obrazovanja.
Stranice projekta: TEMPUS: CD_18089-2003 Language Communication & Cognitive Neuroscience

 

18. Naziv projekta: Financial Management of Croatian Universities
Broj projekta: UM_17060-2002
Trajanje: 2 godine
Ugovaratelj: Universita degli studi di Udine, Italija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Prepoznavanje najprikladnijeg načina financiranja hrvatskih sveučilišta, uvođenje strateškog planiranja, struktura i mehanizama upravljanja financijama, osmišljavanje financijskog i računovodstvenog sustava; izobrazba zaposlenika.
Stranice projekta: TEMPUS UM_JEP-17060-2002 Financial Management of Croatian Universities

19. Naziv projekta: Restructuring and Updating Civil Engineering Curriculum
Broj projekta: CD_17062-2002
Trajanje: 3 godine
Ugovaratelj: University of Glasgow, Velika Britanija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Preustrojstvo preddiplomskih i diplomskih studijskih programa (Bachelor i Master) u skladu s bolonjskim procesom i ECTS-om; razvoj osiguranja kvalitete i način upravljanja kvalitetom; pravovremeno vršiti izmjene studijskog programa radi ispunjavanja novih stručnih i društvenih zahtjeva.
Stranice projekta: TEMPUS_CD_17062-2002 Restructuring and Updating Civil Engineering Curriculum


20. Naziv projekta: MSc Programme Sustainable Energy Engineering
Broj projekta: CD_17096-2002
Trajanje: 2 godine
Ugovaratelj: Roya Institute of Technology Stockholm, Švedska
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Izrada poslijediplomskog nastavnog programa (Master of Science) iz inženjerstva održive energije na Sveučilištu u Zagrebu; uvođenje ECTS bodova na poslijediplomskim kolegijima; uvođenje novih nastavnih metoda i kolegija vezanih uz obnovljive izvore energije, upravljanje energijom i okolišem te učinkovitost energije.


 

21. Naziv projekta: Development of Quality Assurance System in Higher Education
Broj projekta: UM_16015-2001
Trajanje: 2 godine
Ugovaratelj: Technische Universität Wien, Austria
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Razvoj sustava osiguranja kvalitete i njegova primjena na hrvatskim sveučilištima, promicanje kulture i politike kvalitete hrvatskog visokog obrazovanja.
Stranice projekta: TEMPUS UM_JEP-16015-2001 Development of Quality Assurance System in Higher Education

22. Naziv projekta: MBA in Construction
Broj projekta: CD_16042-2001
Trajanje: 2 godine
Ugovaratelj: University of Dundee, Velika Britanija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Ustrojstvo novog poslijediplomskog studija (postgraduate programme) kao zajedničkog projekta Građevinskog i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; uskladiti poslijediplomske studijske programe i nastavne metode na Građvinskom fakultetu s najvišim standardima za studij MBA u graditeljstvu.
Stranice studija: MBA in Construction


23. Naziv projekta:EU Law Teaching and Research at the University of Zagreb
Broj projekta: CD_16010-2001
Trajanje: 3 godine
Ugovaratelj: University of London, Velika Britanija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Poboljšanje dodiplomskih i poslijediplomskih studijskih programa (undergraduate i postgraduate curricula), nastavnih metoda i opreme u knjižnicamam Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u skladu s poznatim standardima iz područja nastave prava Europske unije.

24. Naziv projekta: Création Centre de Transfert Croate en Biotechnique et Economie Appliquée aux Pays SEE
Broj projekta: UM_16003-2001
Trajanje: 2 godine
Ugovaratelj: AGRENA ENSAR, Rennes, Francuska
Koordinator: Sveučilište u zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Prenošenje znanja iz biotehnologije sa sveučilišta u poduzeća u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi s ciljem poboljšanja regionalnog razvitka; uspostava Sveučilišnog centra za prijenos znanja iz biotehnologije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

25. Naziv projekta: Centre for Biotechnology Transfer and Advanced Education in Biomedical Sciences
Broj projekta: UM_16048-2001
Trajanje: 2 godine
Ugovaratelj: Rijkuniversiteit Leiden, Nizozemska
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Ustrojstvo nastavne baze za osnivanje Centra za biotehnologiju i naprednu izobrazbu u biomedicinskim znanostima.


 

26. Naziv projekta: Aspects of Organisation and Information System
Broj projekta: CD_16086-2001
Trajanje: 3 godine
Ugovaratelj: Karl Franzens; Universität Graz, Austrija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Poboljšanje dodiplomskog studijskog programa (undergraduate curricula), nastavnih metoda, nastavnih materijala, laboratorijske opreme i sadržaja u knjižnicama u ustanovama zemalja partnerica


27. Naziv projekta: Development of University International Offices in Croatia
Broj projekta: UM_15074-2000
Trajanje: 2 godine
Ugovaratelj: University of Bristol, Velika Britanija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta: Razvoj međunarodne politike visokog obrazovanja i uspostava ureda za međunarodnu suradnju na središnjoj razini na svim hrvatskim sveučilištima, koji će udovoljiti potrebama akademskog osoblja i studenata koje se odnose na područje međunarodne suradnje.
Stranice projekta: TEMPUS UM_15074-2000 Development of University International Offices in Croatia International Student Guide

28. Naziv projekta: Communicative Competence in Language Pluralistic Environment
Broj projekta: CD_15085-2000
Trajanje: 2 godine
Ugovaratelj: Universität Wien, Austrija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Obučavanje nastavnika i izrada dodiplomskog studijskog programa (undergraduate curriculum) za jezične kolegije.


 

Strukturne i komplementarne mjere (Structural and Complementary Measures SCM)
Unutar ovih mjera postojale su 2 vrste projekata

• Strukturne mjere podrazumijevaju aktivnosti vezane uz planiranje, pripremanje i provođenje reforme sustava visokog obrazovanja. Aktivnosti se odnose na stručno usavršavanje, usvajanje znanje i vještina te razvoj sposobnosti i instrumenata za strateško planiranje, institucionalni razvoj i reformu nacionalnog sustava visokog obrazovanja. Strukturne mjere mogu biti namijenjene rješavanju posebnih teškoća u područjima koja. Zbog geografske ili društveno-ekonomske specifičnosti, zaostaju u provedbi reforme visokog obrazovanja.

Projekti mogu uključiti izradu strateških dokumenata, pravnih odredbi i studija namijenjenih reformi i razvoju visokog obrazovanja. Nadalje, moguć je predvidjeti uređivanja web stranica i nabavu opreme te organizaciju (međunarodnih) skupova i sastanaka, seminara i radionica posvećenih reformi visokog obrazovanja: osiguranje kvalitete, priznavanje diploma, uvođenje bodovnog sustava itd. Projekti podržavaju i rad lokalnih mreža te stvaranje regionalnih mreža koje se bave aktualnim problemima u području visokog obrazovanja.

Projekti moraju dokazati svoju inovativnost i mogućnost doprinosa reformi i razvoju visokog obrazovanja.


• Komplementarne mjere su namijenjene prenošenju dobre prakse i iskustava te širenju informacija o postignutim rezultatima značajnima za reformu visokog obrazovanja n anacionalnom nivou. Financira se organizacija seminara, radionica, tečajeva, konferencija te izrada zajedničkih publikacija koje bi pružile teoretsku i praktičnu osnovu za reformu i strateški razvoj visokog obrazovanja. Komplementarne mjere nadopunjuju uspješne programe, studije i ostale aktivnosti provedene u okviru reforme sustava visokog obrazovanja.

 

Odobreni SCM projekti:

1. Lifelong Learning in University Context
2. Furtherance of Bologna Promotion in Croatia
3. Reforming the Croatian Legal Education
4. Strategic Management of Staff Development at University
5. Cro4Bologna - Croatian Bologna Promoters Team
6. Implementation systéme ECTS en Fac. Sciences du Vivant HRV
7. Teaching and Language Skills: Training Project

 

1. Naziv projekta: Lifelong Learning in University Context
Broj projekta: SCM-C009A06-2006
Ugovaratelj: Donau Universität Krems, Austrija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Razviti infrastrukturu koja će omogućiti jačanje programa cjeloživotnog učenja unutar akademske zajednice razmjenom iskustva na temelju dobre prakse.
Stranice projekta: TEMPUS SM_SCM-C009A06-2006 Lifelong Learning in University Context

2. Naziv projekta: Furtherance of Bologna Promotion in Croatia
Broj projekta: SCM-C032A06-2006
Ugovaratelj: Osterreichischer Akademischer Austauschdienst, Beč Austrija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta. Promovirati ciljeve Bolonjske deklaracije, posebno trocikličkog sustava, povezivanje visokog obrazovanja s istraživanjem i razvojem, priznavanje diploma, stručnost kadrova, zapošljavanje i osiguranje kvalitete te podizanje svijesti o društvenim, kulturnim i ekonomskim aspektima bolonjske reforme.
Stranice projekta: TEMPUS CM_SCM-C032A06-2006 Furtherance of Bologna Promotion in Croatia

3. Naziv projekta: Reforming the Croatian Legal Education
Broj projekta: SCM-C025A05-2005
Ugovaratelj: University of Ljubljana, Slovenija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta: Stvoriti temelje za integraciju hrvatskih pravnih fakulteta u europsko visokoobrazovno područje; povećati i intenzivirati suradnju među hrvatskim i europskim pravnim fakultetima te u području pravnog obrazovanja regije.
Stranice projekta: TEMPUS SCM-C025A04-2005 Reforming the Croatian Legal Education

4. Naziv projekta: Strategic Management of Staff Development at University
Broj projekta: SCM-C015A04-2004
Ugovaratelj: University of Bristol, Velika Britanija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Širiti informacije vezane za prethodne Tempus projekte iz kategorije upravljanja sveučilištima;Development of University Offices in Croatia; (UM_JEP_15074_2000) i Development of Quality Assurance System in Higher Education& (UM_JEP_16015_2001).
Stranice projekta: TEMPUS SCM-C015A04-2004 Strategic Management of Staff Development at University

5. Naziv projekta: Cro4Bologna - Croatian Bologna Promoters Team
Broj projekta: SCM-C005Z04-2004
Ugovaratelj: Österreichischer Akademischer Austauschdienst, Beč, Austrija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu
Cilj projekta: Zadovoljiti zahtjeve bolonjskog procesa i zakona o visokom obrazovanju i istraživanju radi ulaska u europski visokoobrazovni prostor; pojačati suradnju u području visokog obrazovanja u regiji.
Stranice projekta: TEMPUS SCM-C005Z04-2004 Croatian Bologna Promoters Team (Cro4Bologna)

6. Naziv projekta: Implementation systéme ECTS en Fac. Sciences du Vivant HRV
Broj projekta: SCM-C002A04-2004
Ugovaratelj: AGRENA ENSAR, Rennes, Francuska
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilj projekta: Primijeniti sustav ECTS u Hrvatskoj.

7. Naziv projekta: Teaching and Language Skills: Training Project
Broj projekta: SCM-C006A04-2004
Ugovaratelj: Karl-Franzens Universität Graz, Austrija
Koordinator: Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Cilje projekta: Omogućiti nastavnom osoblju u Hrvatskoj odgovarajuću naobrazbu radi ispunjavanja uvjeta bolonjskog procesa i Zakona o visokom obrazovanju i istraživanju u Hrvatskoj.
Stranice projekta: http://www.foi.hr/znan_strucni_rad/projekti/eu_projekti_foi/teals.html
TEMPUS SCM-C006A04-2004 Teaching and Language Skills:Trainig Project


 

 

 

LISTA JEP-TEMPUS projekata u kojima je Sveučilište u Zagrebu sudjelulovalo kao koordinator i kao partner na natječaju od 15.12.2005.
LISTA SCM-TEMPUS projekata u kojima je Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo kao koordinator i kao partner na natječaju od 15.2.2006.
 

LISTA JEP-TEMPUS projekata u kojima je Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo kao koordinator i kao partner (2000.-2004.)
LISTA SCM-TEMPUS projekata u kojima je Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo kao koordinator i kao partner (2004.-2005.)
Popis odobrenih JEP TEMPUS projekata u kojima je Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo kao koordinator i partner na natječaju od 15.12.2006.
LISTA SCM-TEMPUS projekata u kojima je Sveučilište u Zagrebu sudjelovalo kao partner na natječaju od 15.10.2006.

Posljednja promjena: 28.03.2008.

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu, 2005.
 


 


Design by: M. Mačinković

(C)opyright by Sveučilište u Zagrebu,